top of page
Untitledglossary.png

_EEN_

 

Afreet: In de Arabische overlevering, de wraakzuchtige geest van een vermoorde persoon die voortkomt uit het vergoten bloed van het slachtoffer.

 

Akasha-kronieken: oorspronkelijk een hindoeïstisch concept van een enorme, en steeds groter wordende, psychische opslagplaats van elke gedachte en emotie – menselijk of anderszins – die er ooit is geweest, en waar sommige individuen in lijken te kunnen putten.

 

 Alchemie: de verkenning en toepassing van de wetenschappen, in het bijzonder de scheikunde en de pseudo-wetenschap van astrologie, zoals ze werden begrepen tijdens de middeleeuwen en de vroege Renaissance. Alchemisten waren voornamelijk toegewijd aan het waardige streven om goud te produceren uit onedele metalen en verschillende materialen.

 

Alma: Russische Wildman die we tegenkwamen in Siberië en Noord-China, over het algemeen beschreven als bedekt met haar en krachtig gebouwd, hoewel kleiner van gestalte en menselijker dan de Yeti. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat Almas afstamt van Neanderthalers (Homo Neandertalensis). 

 

Amulet: Een symbool met magische betekenis, dat als hanger of ring wordt gedragen.

 

Engel: "Boodschapper van God", een hemels wezen, welwillend van aard en indien zichtbaar, verschijnend in menselijke vorm en met wonderbaarlijke vermogens zoals teleportatie, genezende krachten en kennis van toekomstige gebeurtenissen. Door de eeuwen heen zijn er verhalen geweest over engelen die mensen hielpen in tijden van crisis, zij het zonder echte consistentie in hun \\'modus operandi\\'.

 

Anomalie: een gebeurtenis of aandoening die is verwijderd uit een normaal begrepen ervaring. 

Antropomorfiseren: de mensgerichte neiging om menselijke waarnemingen en prioriteiten op te leggen aan geesten en andere wereldse wezens of krachten, ervan uitgaande dat alle bewustzijnen op sommige basisniveaus verwant moeten zijn aan het onze. (Dit is een logische veronderstelling wanneer toegepast op het overlevingsinstinct en misschien op fysieke voortplanting; meer is slechts een gok.)

 

Verschijning: de projectie of manifestatie van een quasi-fysieke entiteit.

Astrale reizen: overtuiging of theorie dat het spirituele bewustzijn van een persoon zich tijdelijk kan losmaken van het fysieke lichaam, verbonden kan blijven door wat het 'zilveren koord' wordt genoemd, en dingen op andere locaties, tijdframes of dimensionale vlakken kan ervaren. Sommigen noemen dit 'astrale projectie' of 'geestprojectie'.

 

Atavisme: Terugkeer naar een eerder, voorouderlijk type.

 

Aura-wereld: een weerspiegeling van onze eigen bestaanssfeer, samengesteld uit de elektromagnetische emanaties van fysieke materie, en waarschijnlijk beïnvloed door gedachten en emoties. Het is een ander dimensionaal vlak dat voortkomt uit een vlak waarin we bestaan.

 

Avatar: Hindoe geloof in goddelijke incarnatie.

 

 

_B_

Baphomet: Demonenfiguur die zogenaamd werd aanbeden door de Tempeliers in het 14e-eeuwse Frankrijk. Sommige hedendaagse beoefenaars van de zwarte kunst beschouwen Baphomet als een 'god' van lust en wedergeboorte, of als een symbool van de duivel. Zie ook: Sigil van Baphomet

 

Verbanning: formele, ceremoniële procedure die wordt uitgevoerd om een onzichtbare aanwezigheid of invloed uit een gebied te werpen. Deze term kan verwijzen naar een spirituele reiniging of naar het sluiten van een magische rite, wanneer de ingeroepen krachten worden afgewezen.

 

Bigfoot: Een volumineuze, met haar bedekte, tweevoetige mensachtige die zowel menselijke als aapachtige kenmerken lijkt te bezitten. Ook bekend als Sasquatch en Yeti, afhankelijk van de locatie. Waarnemingen van deze wezens zijn al eeuwenlang op grote schaal gemeld.

 

Bogey (-Man): Een grimmige spookachtige figuur die geniet van dreigende stervelingen met nogal gruwelijke streken en ontvoeringen. Hoewel de overlevering van dit personage is verworden tot een bekend apparaat dat wordt gebruikt om onstuimige kinderen te bedreigen, werd de \\'Bogey\\' vroeger gevreesd in Keltische streken, en er werd gezegd dat hij door de uitgestrekte velden, moerassen en heidevelden rondsnuffelde, op zoek naar voor wandelaars en reizigers die van hun paden waren afgedwaald.

 

 

 

_C_

 

Cabot, , Laurie: (geb. 1933) Wicca-woordvoerder, auteur en sinds dertig jaar erkend als de officiële Hogepriesteres van de Heksen van Salem, MA.

 

Carcosa: Een mysterieuze onderwereld of buitenwereld met het mythische meer genaamd "Hali", dat voorkomt in de fictie van auteurs Ambroce G. Bierce ("An Inhabitant of Carcosa") en Robert W. Chambers ("The King in Yellow" : "Cassilda's lied"). Er zijn studenten van mysterieuze, mystieke kennis die geloven dat Carcosa echt kan bestaan, en daarom is het opgenomen in deze lijst met termen.

 

Chupacabra: Spaans voor Geitenzuiger. In Puerto Rico worden al twintig jaar talloze vee en verdwaalde huisdieren gevonden met uitgescheurde kelen, ontdaan van bloed en met mysterieuze steekwonden. Op het toneel zijn waarnemingen van het schepsel dat verantwoordelijk wordt geacht buitengewoon zeldzaam, en beschrijvingen bevatten altijd "oplichtende rode ogen". Locale en de afwezigheid van duidelijke sporen sluiten veelvraat of monitorhagedissen uit, die beide altijd hun prooi wegslepen. De meest haalbare suggestie is een coyote of wilde hond, maar nogmaals, het gedrag komt niet overeen. Wat de echte boosdoener ook is, Chupacabra is een populaire sensatie op het eiland geworden. 

 

Constructie, paranormaal begaafd: er is een theorie en er zijn experimenten uitgevoerd om dit uitgangspunt te ondersteunen, dat door middel van gerichte psychische energieën een responsieve geest-achtige entiteit kan worden gecreëerd, die een tijdlang onafhankelijk blijft bestaan.

 

Voortzetting: gewoonlijk leven-na-dood genoemd, overleving van de psyche na beëindiging van het biologische organisme dat deze heeft voortgebracht.

 

Reiniging (paranormaal): Een minder geritualiseerde vorm van exorcisme, waarbij een woning of locatie wordt gezuiverd en kwaadaardige invloeden worden verbannen door gebeden, uitgesproken terwijl de indiener zich door het gebied beweegt.

 

Graancirkels: Gedurende de afgelopen drie eeuwen, op de Britse eilanden, maar met een bijzondere concentratie in de zuidelijke regio van Engeland, zijn cirkelvormige afdrukken van soms honderden meters in diameter en vaak behoorlijk ingewikkeld in ontwerp, vaak op onverklaarbare wijze van de ene op de andere dag verschenen in tarwe en graanvelden. Soms is de bron te herleiden tot hoaxers; soms laten de details geen bevredigende, alledaagse verklaring toe. Er is veel documentatie en speculatie over dit onderwerp beschikbaar.

 

Crowley, Aleister (Edward Alexander): (b. 1875, d.1947) In Schotland geboren occultist, metafysicus, tovenaar, avonturier, dichter en auteur van vele occulte verhandelingen en handleidingen, waaronder 'Magick In Theory And Practice'. ' Crowley noemde zichzelf ooit 'The Great Beast 666', een van de weinige van zijn vele bijnamen die hem bijbleven, en de pers noemde hem 'The Wickedest Man in the World'. Hoewel in sommige opzichten briljant, gaf Crowley zich over aan excessen, amoraliteit en uiteindelijk losbandigheid. Zijn geschriften worden nog steeds bestudeerd en geanalyseerd door vele hedendaagse, serieuze studenten van de magische(k)al-kunsten.

 

Crypto-zoölogie: De tak van paranormaal onderzoek die zich bezighoudt met de verkenning van legendarische wezens zoals Bigfoot, meer- en zeemonsters, dondervogels, enz. Opgemerkt moet worden dat de reuzeninktvis (de "Kraken"), orang-oetans (de "rode Men of the Forest'), Komodo-draken en gigantische Nepalese olifanten waren vroeger allemaal opgenomen in de lijst van legendarische wezens!

 

Kristallen schedels: Vijf modellen van menselijke schedels, prachtig vervaardigd in de oudheid van massief kwartskristal, zijn gevonden op verschillende locaties in Latijns-Amerika, waarvan de bekendste de \\'Mitchell-Hedges-schedel\' is, ontdekt in 1924 in de Belize Jungle of Libanon door Anna Mitchell-Hedges tijdens een expeditie met haar vader, en nog steeds in haar bezit in Canada. De anderen worden bewaard in collecties in Guatemala, Texas, het Smithsonian en het British Museum. De Maya-legende vertelt dat er nog acht kristallen schedels over zijn, en dat tegen de tijd dat alle dertien verenigd zijn, de mensheid zal hebben geleerd hoe ze de essentiële informatie, geschiedenis en onthullingen die ze bevatten, kan extraheren en ontcijferen.

 

C\\'thulu: een creatie van auteur HP Lovecraft en een favoriet van horror/science fiction-enthousiastelingen, C\\'thulu\\' (uitspraak is interpretatief) wordt beschreven als een soort demon-god uit een andere wereld, een gedrocht die lijkt op een gigantische inktvis of octopus die "slaapt en droomt" in zijn hol op de bodem van de Noordelijke IJszee, zijn tijd afwachtend totdat enkele roekeloze "discipelen" middelen vinden om hem te roepen om op te staan en de heerschappij over de aarde terug te winnen. Ongetwijfeld proberen sommigen het echt!

 

 

 

_D_

 

 Dee, Doctor John: (geb. 1527, d. 1608) Alchemist, astroloog, ziener en adviseur van koningin Elizabeth I van Engeland die, samen met zijn enigszins gewetenloze medewerker Edward Kelly, zogenaamd een methode bedacht van het ontcijferen van een engelentaal, bekend als de "Enochiaanse oproepen".

 

Demon: Vijandige en wrokkige entiteit, vermoedelijk van niet-menselijke oorsprong, waarvan sommigen geloven dat het "gevallen (uit genade) engelen zijn.

 

Dubbelganger: Duits voor "dubbelganger." De dubbele of identieke tegenhanger van een persoon, gezien als resultaat van bi-locatie of astrale reizen. Dit fenomeen is overschaduwd door het modernere (en levensvatbare) concept van klonen, met zijn speculatieve gevolgen.

 

Druïde: Een Keltische priester uit de brons- of ijzertijd, opgeleid in genezing, waarzeggerij en astronomie, wiens traditie mondeling werd doorgegeven aan opvolgers.

 

 

_E_

Ectoplasma: Een filmachtige, quasi-vaste substantie die tijdens trance-toestanden zogenaamd uit de lichamen van mediums (uit de mond, neusgaten, ogen, oren, navel of tepels) komt. Op foto's lijkt dit fenomeen op doorweekte mousseline stof. Of het ooit echt is geweest, merkwaardig genoeg is er in de afgelopen vijftig jaar vrijwel geen ectoplasma gemeld.

 

Elementalen: In magische traditie en ceremonie, geesten die de vier hoeken van de aarde regeren en worden geassocieerd met, of verblijven in, de vier basiselementen. Ze heten Sylphs (het oosten, lucht), Salamanders (het zuiden, vuur), Undines (het westen, water) en Gnomes (het noorden, aarde).

 

Empathie: een persoon die bijzonder gevoelig is voor de psychische uitstraling van zijn of haar omgeving, zelfs in een mate van telepathisch ontvangen en ervaren van de emoties van anderen in hun nabijheid. Het is duidelijk dat psychische empathie als een gemengde zegen kan worden beschouwd, en de empathie moet leren om een zekere mate van controle over dit vermogen te krijgen.

 

Enochian: Een magische, "engelachtige" taal die voor het eerst werd vertaald door Dr. John Dee, en gebruikt in de rituelen van zowel de "Hermetic Order of the Golden Dawn" in de 19e eeuw als de "First Church of Satan" in de 20e eeuw. Zie ook: Dee, Dokter John

 

Entiteit: Een onstoffelijk "bewustzijn" dat gewoonlijk wordt aangeduid als geest, geest of (indien van een schijnbaar kwaadwillende of wrokkige aard) demon.

 

Entropie: De observatie dat alles in het materiële heelal uiteindelijk, onvermijdelijk zal afslijten, opbranden, uit elkaar zal vallen … nou, ik weet zeker dat je het (sombere) beeld krijgt.

 

EVP: \\'Electronic Voice Phenomena.\\' Onstoffelijke "stemmen" en geluiden afgedrukt op audio-opnameapparaten.

 

Exorcisme: Ceremoniële verdrijving van binnenvallende spirituele/demonische entiteiten uit een persoon of woning, aanwezig in vrijwel elke wereldse cultuur. De joodse en katholieke christelijke religies hebben elk een formele 'rite van exorcisme' die moet worden uitgevoerd door de respectieve rabbijn of priester.

 

Buitenaardsen: levensvormen die hun oorsprong vinden op andere planeten dan de onze. Deze term verwijst meestal naar zeer geavanceerde bezoekers uit andere werelden, die in ruimtevaartuigen naar onze sfeer reizen met de waarschijnlijke bedoeling om onze soort te observeren en te bestuderen.

 

 

 

_F_

 

Faustus, Doctor Johann: (geb. circa 1455, d. 1540) Geleerde, arts en alchemist uit Wittenberg, Duitsland, die bekend stond om zijn bekwaamheid in het behandelen van slachtoffers van de pestbesmetting (waartegen de dokter vreemd resistent leek), en de basis voor de verhalen van Johann Wolfgang Goethe en Christopher Marlowe over een geleerde man die via zijn helse agent Mephistopheles zijn ziel aan de duivel verkocht in ruil voor 'vier en twintig jaar' kennis, jeugd en macht.

 

Fetch: Een spectrale dubbelganger van een levend persoon. Zie ook: Doppelganger en Wraith

 

Fetisj: Afgezien van de moderne seksuele connotatie, is een fetisj een sjamanistisch hulpmiddel in de vorm van een beeldje, een dierlijk deel of een buidel met items met magische associaties.

Zwevende bol: bolvormig beeld, meestal doorschijnend wit, hoewel soms met een roodachtige of blauwachtige tint, die op onverklaarbare wijze wordt geregistreerd op fotografische film en videoband, ook bekend als 'Globule'.

 

 

 

_G_

 

Geest: Het beeld van een persoon waarvan getuige is geweest na zijn/haar dood, dat het uiterlijk van het levende, fysieke lichaam weerspiegelt, maar minder substantieel. Deze vormen lijken vaak te bestaan in een droomachtige staat van semi-bewustzijn, soms hoewel niet altijd op de hoogte van hun menselijke waarnemers.

 

Globule: een anomalie waarbij zwevende, cirkelvormige vormen op foto's of videobanden verschijnen, die een indicatie lijken van geestactiviteit. Bollen zijn een natuurlijke insluiting van de meniscus van vloeistof, zoals in gasbellen; misschien resulteert de interactie van energie en een quasi-fysieke substantie geproduceerd door spirituele manifestaties in een soortgelijk effect, aangezien de bolletjes een aanvankelijke insluiting van energie zijn. Momenteel weten we alleen dat ze blijven verschijnen, en mogelijke externe oorzaken zoals vocht, lichtbreking of emulsielekkage, enz., zijn overwogen en uitgesloten.

 

Guldenroede: een zeldzame anomalie die wordt gezien op videobanden die zijn opgenomen op de plaats van een vermoedelijke spooktocht, die verschijnt als heldere, witte of geelachtige lijnen die snel door een kamer bewegen. Zie ook: Globule, Vortex

 

Grijs: de meest gerapporteerde bezoeker uit een buitenaardse wereld, beschreven met een grijzige huid, een bolle schedel, taps toelopende kin, rechte, onbeweeglijke, horizontale lijn voor een mond, sleuven ter vervanging van een neus, schuine ogen en een tenger lichaam. In sommige accounts heeft het drie vingers plus een opponeerbare duim aan elke hand. Vermoedelijk zijn Betty en (wijlen) Barney Hill dergelijke wezens tegengekomen tijdens hun ontvoering in New Hampshire in september 1961. Zie ook: Verschijning

 

 

 

_H_

 

Halloween: \\'The Eve of All Hallows,\\' ook bekend bij heidense Kelten en Wiccans als \\'Samhain\\' (uitgesproken als \\'Sow\\'-an\\'), 31 oktober, de nacht voorafgaand aan de Allerheiligen van de Katholieke Kerk. Gedurende een millennium werd dit in een groot deel van Europa en de Britse eilanden beschouwd als de nacht waarin vooral overleden familieleden werden herdacht, en de sluier die het rijk van de levenden en de doden werd dunner gemaakt dan normaal. Jack-o\\'-lantaarns werden op stoepen en vensterbanken geplaatst om kwaadaardige geesten af te schrikken. Halloween wordt momenteel gevierd als een nacht van feestvieren en maskerade, en in Mexico maakt het deel uit van een traditioneel jaarlijks festival dat bekend staat als \\'El Dia De Los Muertos\\' (\\'De Dag van de Doden\\').

 

Haunting: De manifestatie van een spookachtige aanwezigheid, of aanwezigheden, verbonden aan een specifieke locatie. Hauntings kunnen worden onderverdeeld in vier (meestal) verschillende typen, namelijk:  Intelligent  (responsief), Poltergeist (waarschijnlijk geïnitieerd door opgekropte stress op een onbewust niveau) ,  Residual  (replay) en Demonic (niet-menselijke oorsprong).

 

Hex: Een magische werking, of "spreuk", gegoten om de wil of het lot van een persoon te beïnvloeden, meestal verwijzend naar een vloek in plaats van een zegen of genezing.

 

Hobgoblin: Ondeugende sprite (fee, geest) die er plezier in heeft om streken uit te halen met ongelukkige mensen, ooit algemeen geloofd in en gevreesd in heel Europa en de Keltische regio's. (Let op: er wordt getheoretiseerd dat deze kleine bewoners van de onderwereld zich af en toe zullen bemoeien met paranormale onderzoeken door apparaten zoals het verkeerd plaatsen van routebeschrijvingen en telefoonnummers, het leegraken van zaklamp- en camerabatterijen en zelfs het trekken van sleutels uit de zakken van de onderzoekers !) Ik neem aan dat iedereen die de voorgaande waarschuwing leest, zal beseffen dat het een farce is!

 

Homunculus: Een vorm van miniatuurmens die zogenaamd is geproduceerd (voor onbekende doeleinden) in de laboratoria van middeleeuwse alchemisten. Zie ook: Alchemie

 

Hypnose: een staat van diepe mentale focus, eigenlijk door zichzelf veroorzaakt, hoewel een externe agent - een "hypnotiseur" - vaak optreedt als de katalysator of regisseur voor het onderwerp dat deze staat binnengaat. Ook bekend als "Mesmerisme" naar Franz Anton Mesmer die deze praktijk voor het eerst populair maakte (met behulp van magneten als zijn rekwisieten) tijdens de laatste twee decennia van de 18e eeuw. Wat paranormaal onderzoek betreft, wordt hypnose soms gebruikt als een middel voor "regressie van vorige levens" en geheugenherstel in gevallen van vermoedelijke (buitenaardse?) ontvoering.

 

 

 

_L_

 

Icoon: Een weergave of afbeelding van een bepaalde (vaak religieuze) betekenis.

 

Imbolc: In de Wicca-kalender wordt 2 februari gevierd als de dag waarop het einde van de winter in zicht is en de terugkeer van de zonnewarmte wordt verwacht. Ook bekend als Lichtmis en de bekende Ground Hog Day.

Incubus: Afkomstig uit middeleeuwse overlevering, een demonische entiteit die in staat is om menselijke vrouwen seksueel op te winden en soms aan te vallen. Gevallen van schijnbare incubusaanvallen worden nog steeds gedocumenteerd, wat suggereert dat er een kiem van realiteit achter de mythe zit.

 

Infestatie: Herhaalde en aanhoudende paranormale verschijnselen, meestal gecentreerd rond een bepaalde locatie of persoon (personen). Ook bekend als een spook.

 

Invloed: Een onzichtbare entiteit van onbepaalde aard, die de bewoners van een woning beïnvloedt. Dit kan zich aanvankelijk manifesteren als een onverklaarbaar gevoel van onbehagen, en vervolgens worden gevolgd door meer duidelijke tekenen die een spookachtigheid onthullen.

 

 

 

_J_

Jersey Devil: In de Pine Barrens-regio in het noorden van New Jersey en New York zijn er al meer dan twee en een halve eeuw meldingen van een heel vreemd en bijzonder wezen dat wordt beschreven met een paardenhoofd, gloeiende, roodachtige ogen, ooievaar\\ 's benen, voorpoten met klauwdragende poten, een puntige staart en vliezige, vleermuisachtige vleugels. Hij stoot een schrille, doordringende schreeuw uit en is waargenomen terwijl hij door afval raast, op paden en wegen staat en net boven de boomtoppen vliegt. Een nogal onduidelijke foto van deze Jersey Devil heeft geproduceerd, maar voor zover ik weet, heeft nog niemand zijn oorverdovende kreet opgenomen.

 

 

 

_K_

 

Kirlian Photography: genoemd naar Semyon Kirlian die in 1939 ontdekte - naar verluidt per ongeluk - dat wanneer een organisch of niet-levend object op een fotografische plaat wordt geplaatst en aan een hoge elektrische stroom wordt blootgesteld, er een gloeiende "aura" rond het object wordt gevormd en wordt op de film gedrukt. Het is juister om te zeggen dat dit proces, in plaats van een natuurlijk aura te onthullen, dit produceert. Fluctuaties in de magnetische velden rondom de onderwerpen kunnen op deze manier echter worden gedetecteerd, en Kirlian-fotografie, de techniek die door de jaren heen is verbeterd, is onlangs in gebruik genomen als medisch diagnostisch apparaat. Het heeft ook een populaire markt op paranormale beurzen als een soort hightech, meer uitgebreide versie van de stemmingsring. Kirlian-fotografie levert wel een aantal mooie en interessante effecten op.

 

 

 

_L_

 

LaVey, Anton Szandor: (geb. 23 april 1930, d. 29 oktober 1997) Geboortenaam was Howard Stanton Levey. Een van de belangrijkste figuren van de occulte heropleving van de jaren '60 en '70. Charismatisch en zichzelf promotend, vormde LaVey de \\'First Church of Satan\\' in 1966 en zijn \\'The Satanic Bible\\' werd in 1968 gepubliceerd door Avon Books. LaVey's versie van Satan was allegorisch , symboliseert "de geest van rebellie" evenals een onbekende, maar potentieel implementeerbare "kracht van de natuur". De ceremonies die hij bedacht waren onderhoudend psychodrama, en zijn satanische filosofie was gebaseerd op rationeel eigenbelang, zij het met openlijk duivelse attributen.

 

Lepke: Een zeer uniek en interessant type spirituele manifestatie, een geest die eruitziet als een solide, levend persoon, kan zelfs met iemand praten en dan plotseling verdwijnt. "We waren aan het praten, ik draaide me weer naar haar toe en ze was gewoon weg!" Van dergelijke verschijningen wordt meestal gemeld dat ze zijn aangetroffen op of direct buiten begraafplaatsen.

 

Levitatie: een fenomeen dat je soms tegenkomt bij achtervolgingen, vooral bij klopgeesten, zeldzaam maar geloofwaardig gerapporteerd, waarbij vaste objecten (inclusief personen) worden verplaatst en opgetild door een onzichtbare kracht. De eerste historisch gedocumenteerde gebeurtenis was die van St. Franciscus van Assisi in de 14e eeuw.

 

Lilith: Duivel van Sumerische oorsprong en later opgenomen in het Hebreeuwse geloof, door Quabbalisten beschouwd als de eerste vrouw van Adam, later uitgesloten van de Talmoed, en door sommige occultisten beschouwd als een vampiergodin en een krachtige succubus. Zie ook: Succubus, Vampier

 

Lore: collectieve overtuigingen en legendes met betrekking tot een onderwerp, zoals in "vampieroverlevering".

 

Lovecraft, Howard Phillips "HP": (b. 1890, d. 1937) Schrijver van horrorfictie uit Providence, Rhode Island, wiens proza blijkbaar zo angstaanjagend en overtuigend is dat sommige hedendaagse sektes rituelen beoefenen op basis van wat wordt genoemd als Lovecraft\\ 's "C\\'thulu Mythos."

Lucifer: naam ontleend aan het Latijnse "luci" (licht) en "fere" (dragen), oorspronkelijk een Romeinse mindere godheid, "Son of the Morning", voorheen de naam voor de planeet Venus wanneer waargenomen bij zonsopgang, in de christelijke theologie geïdentificeerd met de duivel: aartsregent van gevallen engelen. Lucifer wordt soms aangeroepen bij heidense ceremonies en rituelen. (Zie ook Satan)

 

Lurking Enigma: "Lurk" betekent heimelijk rondlopen, en ik kan geen geschiktere term bedenken om dit fenomeen te beschrijven - een type entiteit dat zichtbaar kan zijn voor menselijke waarnemers, maar toch verschijnt in vervormde, niet-identificeerbare vormen. Gemeenschappelijke kenmerken die door getuigen worden gemeld, zijn onder meer gloeiende rode of zilveren ogen, donkere kleur (vacht of veren), verbazingwekkende snelheid en behendigheid, in sommige gevallen gevleugeld en in staat om te vliegen, zoals bij de \\'Jersey Devil\\' Hoewel zulke vage wezens lijken ons geen kwaad te doen, ontmoetingen met hen kunnen angstaanjagend zijn en veel nieuwsgierigheid opwekken. Zoals je zou verwachten, zijn ze extreem ongrijpbaar.

 

Lycanthrope: Een persoon die een waanzinnige weergave van hun aangeboren wreedheid projecteert voor periodieke afleveringen, in de overtuiging dat ze worden overweldigd door de geest van een beest.

 

 

 

_M_

Magie: de praktijk van het sturen van paranormale gaven, of 'bovennatuurlijke' krachten om veranderingen teweeg te brengen en verlangens te vervullen. Veel moderne beoefenaars hebben de archaïsche spelling van magie overgenomen, in de traditie van auteur en occultist Aleister Crowley (b. 1871, d. 1947).

 

Manzee: veronderstelde hybride van Homo sapiens (mens) en pantroglodiet (chimpansee), ook wel een "sport" genoemd. Een verontrustend idee, niet? Zie ook: Cryptozoölogie

 

Metafysica: naar verluidt ingesteld door Aristoteles, de lijn van filosofisch denken die het 'waarom en waarom' zoekt, de intrinsieke betekenis van het bestaan en het menselijk streven.

 

Wonder: Een wonderbaarlijke en heilzame gebeurtenis, blijkbaar teweeggebracht door een bovennatuurlijke/goddelijke agent.

 

Materialisatie: Een geest die visueel verschijnt, plotseling of geleidelijk, soms onduidelijk, soms schijnbaar behoorlijk solide.

 

Matrixing: de natuurlijke neiging van de menselijke geest om zintuiglijke input, wat visueel, hoorbaar of tastbaar wordt waargenomen, te interpreteren als iets vertrouwds of gemakkelijker te begrijpen en te accepteren, in feite mentaal 'de lege plekken opvullen'.

 

Maangekte: naarmate de maancyclus zijn hoogtepunt bereikt, lijken incidenten van psychotisch gedrag, geweld en misdaad te escaleren. In mindere mate lijkt de fase van de nieuwe maan gecorreleerd met een uitslag van abnormaal gedrag. Het huidige begrip van de menselijke psychologie en fysiologie weerlegt de waarneming dat onze maan een aanzienlijke invloed kan uitoefenen op de menselijke geest, hoewel statistieken dit ondersteunen. (Vandaar de term "krankzinnig" voor gek persoon.) Natuurlijk is het tijdens de nachten van de volle maan wanneer cult-activiteiten op hun hoogtepunt zullen zijn. Er zijn ook die vervelende weerwolven om mee te kampen!

 

Mumiai: Indiaanse geest die zich gedraagt als een klopgeest. Zie ook: Poltergeist

 

 

 

_N_

 

Nanteos Cup: Tijdens de Reformatie in de jaren 1520, toen koning Hendrik VIII de sluiting en vernietiging van de katholieke kloosters in Engeland beval, lieten de monniken van de abdij van Glastonbury een klein, bescheiden vat van olijfhout na aan het rentmeesterschap van een bepaalde familie in Wales, die alleen zei dat het hun grootste schat was. Het overblijfsel van deze kom is nu in het bezit van het laatste levende lid van deze familie. Velen geloven dat dit de werkelijke 'Heilige Graal' is, de beker waarvan Christus dronk tijdens het Laatste Avondmaal, en die, zo vertelt de legende ons, in 37 n.Chr. naar Cornwall werd gebracht door Joseph van Arithamathea (die, een welvarende tinhandelaar, zou deze handelsroute bekend zijn geweest). Genezingen zijn toegeschreven aan de Nanteos Cup.

 

Nazca-lijnen: In de Nazca-vallei in het zuiden van Peru zijn enorme tekeningen geëtst van figuren van een man met een knots, een enorme spin, een paard, een eend en andere figuren. Naar schatting meer dan een millennia geleden nauwgezet in de rotsachtige ziel geëtst, kunnen deze raadselachtige voorstellingen alleen vanuit een luchtoogpunt in hun geheel worden aanschouwd (door oude, sub-equatoriale ballonvaarders misschien?).

 

Necromantie: De praktijk van het communiceren met de doden om kennis te krijgen van de toekomst, geheimen van anderen, enz. Een archaïsche term, de necromancer zou magische spreuken en bezwering gebruiken om de geesten van de doden op te roepen en vervolgens te verbannen.

 

Necronomicon: een grimoire (dat wil zeggen een verzameling) van oude tekens en bezweringen van vage oorsprong, ontdekt in de 8e eeuw door de 'gekke Arabier', Abdul Alhazred, die naar verluidt in staat was een kloof te openen naar de 'gevreesde dimensie' en te ontketenen de toornige kracht van de tijdloze ‘Oudere Goden’. Hoewel sommige occultisten geloven dat dit boekdeel op zijn minst afkomstig is van echte (en snode) bronnen, zijn we er vrij zeker van dat het voortkwam uit de fictie van Providence, de in Rhode Island geboren horrorauteur, Howard Phillips (HP) Lovecraft (geb. 1890, o. 1937).

 

Necronomicon Spellbook: Een afgezwakt, elegant gedrukt begeleidend boek bij het \\'Necronomicon,\\' ook van Avon Books.

 

Nexus: het overgangs- of verbindingspunt dat fysieke materie (die in zekere zin gecondenseerde energie is) en pure energie verbindt, en eigenschappen van beide bevat, dwz het fysieke brein dat een geest voortbrengt via zijn netwerk van dendrieten en vurende axions, of de de verbinding van het lichaam met de geest. Het concept van de Nexus is de basis voor veel gissingen en postulaties.

 

Niet-religionist: een materialist, iemand die geen formele religieuze overtuigingen omarmt; een meer beschrijvende term dan atheïst of agnost.

Nosferatu: Slavische, oude term voor vampier, wat 'ondoden' betekent.

 

 

 

_O_

 

Orakel: Een profeet, ziener en visionair, vooral een van naam. Ook een speciaal apparaat dat helpt bij de prognose, zoals een kristallen bol. (dwz "Het Mystificerende Orakel" van het Ouija-bord van William Fuld.)

 

Oui-ja (bord): een wichelroede bestaande uit een klein, rond of vaker rechthoekig platform waarop letters, cijfers en verschillende symbolen zijn gedrukt, en een "planchette" die, wanneer de vingers van twee deelnemers lichtjes langs de randen, is bedoeld om over het gladde oppervlak van het ingeschreven platform te glijden en berichten aan te geven. Bedacht als een gezelschapsspel in de nasleep van het populaire spiritualisme, is dit potentieel een zeer gevaarlijk hulpmiddel om onvoorspelbare, invasieve krachten uit te nodigen. Ervaren onderzoekers raden het gebruik ervan ten stelligste af.

 

 

 

_P_

Pact: Het geloof, dat in de late middeleeuwen tot de Renaissance overheerste, dat iemand zijn of haar ziel kon ruilen in ruil voor werelds gewin. Zie ook: Faustus, Dokter Johann

 

Paranormaal: het domein van gebeurtenissen en verschijnselen die verwijderd zijn van die waaraan mensen gewend zijn en die ze begrijpen, en die momenteel niet worden gecategoriseerd door de standaard academische wereld.

 

Parapsychologie: de weg van paranormale studies en onderzoek die voornamelijk betrekking hebben op paranormale vermogens (in het bijzonder telepathie) en spirituele verschijnselen.

 

Pentakel/Pentagram: Het traditionele vijfpuntige sterontwerp, met zijn binnenste vijfhoek afgebakend, vertegenwoordigt over het algemeen zowel spiritualiteit als bescherming wanneer de punt "naar boven" wijst; wanneer omgekeerd, wordt gezegd dat het diabolisme betekent.

 

Phantom Lights: Soms kunnen ze worden toegeschreven aan blauwe methaanvlam geproduceerd door moerasgas, of elektrische ontladingen in de vorm van zogenaamde bolbliksem of misschien zelfs misplaatste vuurvliegjes. Maar in andere gevallen kan het fenomeen van zwevende lichten dat wordt waargenomen boven water, de rand van bossen, eenzame weggetjes en in de ramen van verduisterde huizen gewoon niet worden verworpen door gewone verklaringen. Dit kunnen bolletjes zijn die samenvloeien en in helderheid intensiveren tot het punt waarop ze zichtbaar worden in een donkere omgeving.

 

Steen der Wijzen: Een wonderbaarlijk baken van sublieme wijsheid en ontzagwekkende openbaring, een krachtig goochelaarsapparaat, misschien zelfs een buitenaards juweel gecodeerd met onvoorstelbare, buitenaardse kennis. Eeuwenlang zochten alchemisten, mystici, geleerde mannen en waarheidszoekers naar de legendarische Steen der Wijzen, zonder echt te weten waar of zelfs maar precies wat het was. Eenmaal verkregen, zou het de wijsheid van de wereld en van de engelen geven. Mocht dit echt bestaan en in iemands bezit zijn, dan kan het beschouwd worden als een raadselachtiger artefact, aangezien het onwaarschijnlijk is dat er instructies in staan!

 

Poltergeist: Duits voor "lawaaierige geest." Dit is een uiterst zeldzame gebeurtenis waarbij willekeurige objecten worden verplaatst en geluiden worden geproduceerd door een onzichtbare kracht, waarvan het enige doel lijkt te zijn om de aandacht op zichzelf te vestigen. Het fenomeen betreft altijd een specifiek individu, vaak een kind of adolescent. 

 

Bezit: invasie van de menselijke geest door een spirituele of demonische entiteit, waarbij de binnenvallende agent gedurende een bepaalde tijd de persoonlijkheid van de menselijke gastheer beïnvloedt of volledig ondermijnt. Het is in deze gevallen dat de grenzen van psychologie, religie en spiritualisme minder duidelijk worden gemaakt.

 

Voorkennis: de psychische perceptie van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

 

Psychic: met betrekking tot de psyche, van de geest of ziel, in plaats van het alledaagse. Paranormaal begaafd is de meest bekende en veelgebruikte term die men tegenkomt in paranormaal onderzoek ("een paranormaal begaafd", "psychisch onderzoek", enz.).

 

Psychic Vampire: Dit is een term voor individuen die instinctief de psychische energieën van anderen lijken te trekken en absorberen, meestal terwijl ze met (of tegen) hen praten.

 

Psychokinese: Een psychisch fenomeen waarbij objecten op afstand worden ingeprent of verplaatst en verplaatst, uitsluitend door de krachten van de geest (psychische kracht).

 

 

_Q_

 

Quabbala (ook Cabbala, Kabbala): Een zeer oud en complex systeem van joodse mystiek, waarschijnlijk beïnvloed door Assyrisch-Babylonische en Macedonische overtuigingen en bestaande als basis voor een ondergrondse cultus gedurende een groot deel van de middeleeuwen.

 

 

 

_R_

 

Stralend kind: de verschijning van een kind dat gloeiend wordt gezien of wordt omringd door een heldere aura.

 

Regenten: In middeleeuwse Europese overlevering, hoofdgeesten die de leiding hebben over de vier regio's van de aarde: \\'Oriens\\' is regent van het oosten, \\'Amemon\\' is regent van het zuiden, \\'Boul\ \' is regent van het westen, \\'Eltzen\\' is regent van het noorden.

 

Reïncarnatie: het geloof dat de ziel van een persoon, na de lichamelijke dood, een nieuw lichaam zal bewonen in een lange cyclus van wedergeboorten, zogenaamd voor de evolutie van de ziel door ervaring op te doen.

 

Residual (Haunting): Psychische afdruk van een scène die herhaaldelijk wordt afgespeeld, waarbij de getuige van een dergelijk fenomeen in wezen in het verleden tuurt. De spookachtige deelnemers aan deze tijdverplaatsingen lijken zich vaak niet bewust van hun levende waarnemers. 

 

Retrocognitie: de psychische perceptie van gebeurtenissen of omstandigheden in het verleden.

 

Revenant: Een entiteit die de schijn wekt van bedroefd of misplaatst te zijn.

 

Rune: Een archaïsch karakter dat op een stenen of kleitablet is gegraveerd en een deugd of eigendom aanduidt, zoals bij de Noorse runen, en wordt gebruikt voor waarzeggerij en als talisman.

 

 

 

_S_

 

Sanguinor: Een persoon die vampirische neigingen vertoont (de wens om bloed op te nemen) en attributen. Deze kunnen zowel gekunsteld als pathologisch zijn.

 

Satan: Hebreeuwse term voor 'tegenstander', de 'tester' in het bijbelboek Job, de meest bekende naam van de duivel, de 'gevallen engel' en de 'boze'. Onderzoekers komen soms bewijzen tegen van de activiteiten van satanische sekten, die dierenoffers brengen en blijkbaar geloven dat ontheiligingen en obsceniteiten toewijding aan hun duistere heer zijn.

 

Séance: een groepsinspanning om contact te maken met de geestenwereld. In gestandaardiseerd formaat is de verlichting van de kamer waarin de seance wordt gehouden gedempt, en de deelnemers zitten rond de tafel, ofwel hand in hand of met de handpalm naar beneden, plat tegen het tafeloppervlak en met vingertoppen die van de aangrenzende partners. Een kaars staat meestal in het midden van de tafel. De benoemde regisseur of “medium” richt zich tot de geest(en) met wie contact wordt gezocht, en dan is het “We wachten op een teken…” TAPS Let op: we keuren het gebruik van seances niet goed.

 

Schaduw: Een entiteit die lijkt op een eens levend wezen (mens of dier).

 

Sjamaan: Een stampriester die, na veel voorbereiding en inwijdingsrituelen, de krachten van magie gebruikt om genezingen en waarzeggerij te bewerkstelligen.

 

Shuck: (\\'Black Shuck,\\' \\'Old Shuck\\') Een spookzwarte hond met gloeiende gele ogen. Wandelaars op de Britse eilanden die dit spookachtige wezen tegenkomen langs eenzame bermen en paden, zouden binnen een jaar na de waarneming gedoemd zijn te sterven. Uit deze legende putte Sir Arthur Conan Doyle zijn inspiratie voor zijn Sherlock Holmes-avontuur, \\'The Hound of the Baskervilles\\' (1902).

 

Sidhe: (spreek uit als Shee) Ierse term voor feeënvolk, de 'kleine mensen' die zich in bossen en spelonken afzonderen.

 

Sigil van Baphomet: Leit-motief als satanisme, dit embleem is samengesteld uit een omgekeerd pentagram met een geitenkop, omgeven door twee concentrische cirkels, waartussen vijf Hebreeuwse karakters zijn geplaatst.

 

Zegel: Een ring met een persoonlijk of familieembleem.

 

Silky: Een vrouwelijke geest die gekleed is in een ritselend zijden kledingstuk (soms gezien, andere keren alleen gehoord) en huishoudelijke taken uitvoert voor een huishouden nadat de bewoners zich hebben teruggetrokken voor de nacht.

 

Geest: bestaan los van, of overstijgend, het puur fysieke; ook de levenskracht van een organisme. Een geest verwijst gewoonlijk naar een geest.

 

Spirit Rescue: Poging tot contact met entiteiten, bedoeld om het leed van de entiteiten te verlichten en hen te helpen bij het oplossen van hun conflicten en bij het 'oversteken' naar een hoger, spiritueel niveau.

 

Spook: Welwillende geest exclusief van Amerika die afkomstig is van de legendes van de Rode Indianen.  

 

Spunkies: De droevige geesten van niet bij naam genoemde, niet-gedoopte of niet-gedoopte kinderen, volgens de oude Gaelic en Engelse traditie om over landwegen te zwerven op zoek naar iemand die hen een naam zal geven.

 

Stigmata: Er is waargenomen dat personen periodiek bloeden uit punten op hun lichaam die overeenkomen met

aan de wonden van de kruisiging. Hoewel de fysiologische mechanismen die dit effect produceren niet worden begrepen, is het blijkbaar een externalisering van religieuze ijver. Stigmata wordt beschouwd als een teken van heiligheid. St. Franciscus van Assisi zou de stigmatische bloeding hebben vertoond, en het best gedocumenteerde geval is dat van Pater Pio (geb. 1887, d. 1968).

 

Succubus: "Vrouwelijke" tegenhanger van de incubus, een demonische entiteit waarvan gezegd wordt dat ze lust bij mannen opwekt (en het meest onhandig!), soms in staat om fysiek aan te vallen en verwondingen toe te brengen (kneuzingen en slashes). Na een nachtelijk bezoek van een succubus, zal het menselijke slachtoffer zich altijd ziek en uitgeput voelen, en op onverklaarbare wijze 'onrein'.

 

Synchroniciteit: onverklaarbaar systeem van causale interactie dat gebeurtenissen, acties en gedachten met elkaar verbindt en zich manifesteert als griezelige toevalligheden. De term voor en het bestaan van dit fenomeen werd voor het eerst voorgesteld door de baanbrekende psychoanalyticus Carl Gustav Jung (een tijdgenoot van Sigmund Freud).

Synchroniciteit geeft aan dat het universum meer is dan ons begrip van eenvoudige oorzaak en gevolg, en dat de subtiliteiten van geest en materie op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn.

 

 

 

_T_

 

Table-tipping: een experiment in psychokinese dat vrij gemakkelijk kan worden gerepliceerd. Drie of vier deelnemers plaatsen hun vingers lichtjes langs de randen van een klein tafelblad en zingen dan in koor "tafelbeweging, tafelbeweging ..." Met voldoende medewerking en concentratie, en na enkele minuten chanten, zou de tafel moeten beginnen te wiebelen, draaien op zijn poten en mogelijk zelfs de deelnemers door de kamer leiden.

 

Talisman: een ontwerp of inscriptie die wordt gedragen, gedragen of weergegeven met als doel kracht, macht, bescherming of de hulp van geesten op te roepen.

 

Tash: Ierse naam voor een geest die in menselijke of dierlijke vorm kan verschijnen. Ook wel Thevshi genoemd.

 

Telekinese: een psychisch fenomeen waarbij objecten op afstand worden verplaatst en verplaatst, uitsluitend door de krachten van de geest.

 

Gedachteoverdracht: telepathische overdracht van beelden en berichten van de geest van de ene persoon naar die van de ander.

 

Thunderbird: Veel voorkomend onder de Indiaanse volkeren, met name de Algonquin en Cheyene, zijn legendes die vertellen over immense vogels en razende stormen die in hun kielzog zouden komen. Interessant is dat gerapporteerde waarnemingen van vogels van werkelijk monsterlijke proporties aanhouden, meestal in de buurt van het Sierra Madre-gebergte in Mexico. In het Mioceen-tijdperk, ongeveer acht tot tien miljoen jaar geleden, zweefde een vogelsoort, pas in 1979 ontdekt en "Argentaevis Magnificens" genoemd (wat "Magnificent Bird of Argentina" betekent), door de Zuid-Amerikaanse lucht, met een spanwijdte van 25 voet en een gewicht van misschien 200 pond! Heel misschien…?

 

Tijdverplaatsing: de ervaring van een tijdspanne die losstaat van de oorspronkelijke tijdspanne van de waarnemer. Het fenomeen wordt soms alleen bekeken en er niet aan meegedaan; soms lijkt een persoon daadwerkelijk in de tijd te reizen naar een ander tijdperk.

 

 

 

 

_U_

 

Ultra-terrestrials: Wezens die menselijk lijken en ons bestaansniveau bezoeken met een of andere vorm van boodschap of missie, en dan op onverklaarbare wijze verdwijnen. Speculatie in overvloed!

 

 

 

 

_V_

Vampier: Een demonische (?) entiteit in de vorm van een overleden persoon, die zichzelf in stand houdt door het bloed of de psychische energie van de levenden af te tappen.

 

Voodoo: Afrikaanse magische tradities met een vernisje van opgelegd katholicisme uit de nieuwe wereld, wortel schietend in het Caribisch gebied, met name de donkere bevolking van Haïti. Overeenkomsten in oorsprong en praktijken bestaan in de overtuigingen van \\'Obia\\' (Jamaica) en \\'Santeria\\' (Puerto Rico, Dominicaanse Republiek).

 

Vortex: pl. Vortexen of Vortexen. Een anomalie die soms opduikt in stilstaande foto's die zijn genomen op de plaats van een vermoedelijke spoken, en die verschijnt als een doorschijnende witte, buis- of trechtervormige massa. Sommige onderzoekers denken dat dit een patrijspoort naar het geestenrijk kan zijn. Zie ook: Guldenroede, Globule

 

Vorthr: Noorse beschermgeest. Deze naam is de bron van het woord Wraith.

 

 

 

_W_

 

Warlock: De term betekende oorspronkelijk 'bedrieger' of 'iemand die misleidt', in modernere taal wordt geassocieerd met een mannelijke heks.

 

Weerwolf: (Oud/Midden-Engels woord voor man = waren) Een mens die in staat is om te transformeren in de vorm van een wolf (of een andere variëteit aan dieren), en dan weer terug naar de mens; soms aangeduid als een "Shape-Shifter". Zie ook “Lycantroop”

 

Wicca: Hekserij als een erkende religie, waarvan de beoefenaars naar hun systeem verwijzen als "The Old Way" en "The Ancient Religion". Wicca's stemmen zich in hun rituelen af op elementalen en de natuurlijke magnetische velden van de aarde, gepersonifieerd door de namen van oude Griekse, Egyptische en Sumerische goden.

 

Heks: Broadly, een beoefenaar van de magische kunsten, spec. een vrouw die charmes, kruiden en bezweringen gebruikt om de werking van haar wil te bewerkstelligen. Ook een beoefenaar van het Wicca-ambacht.

 

Wizard: Een mannelijke tovenaar en goochelaar die bijzonder bedreven en ervaren is in zijn vak.

 

Wraith/Wrayth: Het beeld van een persoon die verschijnt kort voor of na zijn of haar dood; term kan ook worden toegepast op een geest. Zie ook: Verschijning, Geest

 

 

 

_X_

 

Xenobiologie: Van het Griekse woord "Xeno" = vreemd, de observatie/speculatie van de biologie van zeer ongebruikelijke of niet-geverifieerde wezens. Deze term wordt gebruikt in de onderzoekscategorieën cryptozoölogie en buitenaardse buitenaardse wezens.

 

Xenofobie: een uitgesproken afkeer van mensen of wezens van buitenlandse afkomst.

 

 

 

 

_Y_

 

Yaweh: (uitgesproken als "Yah-vay") Volgens de oude Hebreeuwse en Qu ballistische leer, wordt de naam van God afgekort tot "YHWH", (in het Hebreeuws, uitgesproken als "Yud-hey vav hey"), wat het tetragrammaton is, vanwaar afgeleid van „Jehovah”. Het werd verboden geacht om de volledige, ware naam van het Absolute uit te spreken of zelfs maar te proberen te leren. (Hoe meer archeologisch bewijs wordt blootgelegd dat de neiging heeft om bijbelse verslagen te ondersteunen, des te meer doet de suggestie en speculatie de kop op dat, ongeveer 3000 jaar geleden, een krachtige buitenaardse aanwezigheid bijzondere belangstelling had voor een nomadische, handels-, stamgroep van woestijnbewoners die zou bekend kwamen te staan als de Israëlieten, het ‘volk van God’).

 

Yeti: een legendarisch wezen uit het Tibetaanse Himalayagebergte, een mensaap met zowel menselijke als aapkenmerken, de 'Verschrikkelijke Sneeuwman'. Net als bij zijn westerse tegenhanger, de Sasquatch of Bigfoot, hebben geloofwaardige getuigen waarnemingen gemeld en zijn er talloze sporen gevonden, maar foto's en vermeende lichamelijke overblijfselen van het wezen blijven niet overtuigend.

 

 

 

_Z_

 

Zarcanor:  Een kwaadaardige geest die mensen aanvalt terwijl ze slapen, nachtmerries veroorzaakt en soms zelfs kleine verwondingen veroorzaakt zoals schrammen, blauwe plekken en wat lijkt op vingerafdrukken._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ De naam is mogelijk van Slavische oorsprong.

 

Zephyr: Geest geboren op, regerend of manifesterend als de westelijke wind.

 

Zombie: Veel voorkomend in Haïtiaanse overlevering, een kadaver opgegraven kort na de begrafenis (voordat het bederft) en gereanimeerd door het gebruik van Voodoo, met als enige doel daarna dienstbaarheid als een hersenloze slaaf. Combineer geheime geneesmiddelen die een gesimuleerde dood induceren met zuurstofgebrek in een graf, dan een haastige opgraving in het donker van de nacht, en daar komt het afschuwelijke uitgangspunt achter de mythe naar voren.

 

Zoomorphism: vertegenwoordiging van een godheid of duivel met dierlijke attributen.

bottom of page